《中华本草》:雉

拼音注音
Zhì
别名

华虫、疏趾、野鸡、雉鸡

英文名
Pheasant
出处

出自《名医别录》

来源

药材基源:为雉科动物雄的肉。

拉丁植物动物矿物名:Phasianus colchicus Linnaeus

采收和储藏:四季均可捕捉,以冬季为佳,宰杀后去羽毛及内脏,取肉鲜用。

生境分布

生态环境:主要栖息在漫生草丛或其他荫蔽植物的丘陵中。常成对活动,鸣声宏亮。脚强善走,不善飞翔。杂食性。巢筑于草地山坡,4-7月繁殖,1年2窝,每窝产卵6-14枚。

资源分布:分布几遍全国各地。

原形态

环颈雉,体长约90cm。雌雄异色,雄者羽色华丽。头顶黄铜色,两侧有微白眉纹。颏、喉和后颈均黑色而有金属反光。颈下有一显着的白圈,背部前方主要金黄色,向后转为栗红,再后则为橄榄绿色,均杂有黑、白斑纹。腰侧纯蓝灰色,向后转为栗色。尾羽很长,先端锐尖,中央黄褐色,两侧紫栗色;其中央部贯以多数黑色横斑,至两侧横斑也转为深紫栗色;翼上覆羽大多黄褐而杂以栗色,向外转为银灰色;飞羽暗褐而缀以白斑;胸部呈带紫的铜红色,羽端具锚状黑斑;胁金黄,亦散缀以黑斑;腹乌褐;尾下覆羽栗、褐相杂。雌鸟体形小而尾短,体羽大都沙褐色,背面满杂以栗色和黑色的斑点。尾上黑斑缀以栗色。无距。虹膜栗红色;眼周裸出。嘴淡灰色,基部署民黑;脚红灰褐色,爪黑。

栽培

生活习性适应性极强,除南北极外,均有分布。喜栖息于丘陵地带草丛和针阔叶混交林灌木丛中。能在-10℃安全越冬,在40℃炎热环境中仍能生活。胆小易惊,能飞善走,游走觅食,性强好斗,有很强的领地行为。猎民称为“一个山头一只鸡”,以雄雉为核心控制一定的领地范围。为杂食性。喜食植物种子、嫩芽、果实、小昆虫等。

养殖技术11个月龄性成熟,每年4-8月份产卵,年产2窝,每窝6-14枚,蛋重25-309,呈浅橄榄黄色。在人工饲育条件下产蛋量可达年产100-120枚。4-5个月即可性成熟,选择体质健壮,驯化程度高的公、母环颈雉作为种鸡,小群饲养,公母比例为1:6-9,即可保受精率。种鸡精料比例比成鸡提高5%,并增加适量骨粉和钙粉。种蛋要每天收集,保存在15-20℃以内。保持期不超过7d即要入孵。种蛋在入孵前要用0.l%的苯扎澳按(新洁尔灭)溶液清洗,浸泡 10min,消毒时要用福尔马林一高锰酸钾合剂熏蒸。孵化温度从第l-20口控制在 37-37.5℃,相对湿度在65%-70%,21-24d出维时降至37℃,相对湿度提高到70%。刚出壳时要在雏盘中停留2h称为“落盘”。待其羽毛干燥后,再取出放入育雏箱中育雏。

饲养管理养殖场必须选择在地势高燥,背风向阳,环境安静无污染的地方。可以由环颈雉,也可以由家鸡进行孵化,大规模者可用机械孵化器孵化。孵化温度、湿度要求与家鸡孵化相似。育雏工作可应用雏箱,也可以网上牛养或地上子养。育雏温度在箱育初期控制在32-34t,随着生长发育每星期可降低2℃,到第6星期时达到20℃左右。环颈维在出壳后12-24h内即可开食,开食饲料宜磨碎、蛋白质较多、易消化,喂前给水,水温35℃左右为宜。早期防病以雏白痢为主,以后数星期内应驱虫。环颈雉为野禽,要剪羽控制失飞,断喙防止喙肛。

化学成分

1.食部100g含水分70g,蛋白质24.4g,脂肪4.8g,灰分1.1g;其中钙14mg,磷263mg,铁0.4mg。

2.另报道含水分71.96%,粗蛋白质25.28%,粗脂肪1.42%,灰分1.39%。每100g含维生素A7.5国际单位,A原3国际单位,B1100μg, B2130μg, C2mg。尾腺(Uropygial gland)分泌的脂状物质为二酯蜡(Dies-ter wax)的混合物,此酯的一个醇成分是赤式十八烷二醇-2,3(Erythro-2,3-octadecane-diol),脂肪酸成分是C9至 C19的奇数及偶数碳的脂肪酸; 其体中储存脂肪则是普通的三甘油酯。

归经

脾;胃;肝经

性味

味甘;酸;性温

注意

有痼疾者慎服。

功能主治

补中益气;生津止渴。主脾虚泄痢;胸腹胀满;消渴;小便频数;痰喘;疮瘘

用法用量

内服:适量,煮食;烧存性研末,每次3-6g。

复方

①治消渴饮水无度,小便多,口干渴: 雉一只。细切,和盐、鼓作羹食。②治消渴舌焦口干,小便数: 野鸡一只。以五味煮令极熟,服二升半已来,去肉取汁,渴饮之。 肉亦可食。③治脾胃气虚下痢,日夜不止,肠滑不下食: 野鸡一只。如食法,细切,着橘皮、椒、葱、盐、酱调和作馄饨,熟煮,空心食下。④治产后下痢,腰腹痛: 野鸡一只。作馄饨食。(选方出《食医心镜》)

各家论述

1.《别录》:主补中,益气力,止泄利,除蚁瘘。

2.《唐本草》:主诸瘘疮。

3.崔禹锡《食经》:主行步汲汲然,益肝气,明日,治癣诸浅疮。

4.《饮膳正要》:入五味如常按作羹膳食之,治消褐口干,小便频数。

5.《医学入门》:治痰气上喘。

6.《医林纂要》:温中补虚,益肝,和血。

摘录
《中华本草》

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论